Autores: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Autores nacidos en Japón

Frases > Países > Japón

Autor

Foto
Autor
Profesión
Nacimiento
Muerte
Edad
Eisaku Sato
1901
1975
74
Shigeru Yoshida
1878
1967
89
Akira Kurosawa
1910
1998
88
Dogen
1200
1253
53
Hideki Tojo
1884
1948
63
Miyamoto Musashi
1584 a. C
1645 a. C
61
Shunryu Suzuki
1904
1971
67
Shusaku Endo
1923
1996
73
Tokugawa Ieyasu
1543
1616
73
Yukio Mishima
1925
1970
45
Akio Morita
1921
1999
78
Isoroku Yamamoto
1884
1943
59
Junichiro Tanizaki
1886
1965
79
Kenichi Fukui
1918
1998
79
Kenji Miyazawa
1896
1933
37
Kenzo Tange
1913
2005
91
Lafcadio Hearn
1850
1904
54
Mako
1933
2006
72
Masi Oka
1974
49
Morihei Ueshiba
1883
1969
85

Comparte Frases go con tus amigos

Temas Tops de Frases

Temáticas Tops de Frases:


Últimos autores que dijeron alguna frase

Autores añadidos recientemente: